Privacy Statement

laatst update: 13-06-2017

>> download dit document als PDF

Dit privacy statement is van toepassing op de website ‘auto.nl’ van Auto.nl B.V.

Ons bedrijfsadres is Donau 34, 2491 BA Den Haag.
Ons postadres is Donau 34, 2491 BA Den Haag.
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 51060388.
Ons B.T.W.-nummer is NL 823070360.B01.

Privacy

Indien U persoonsgegevens aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening, behandelen wij deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij hebben de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

Wij behandelen Uw gegevens uiterst vertrouwelijk en zullen alleen door ons in het kader van onze dienstverlening worden gebruikt en voor het verbeteren en optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website.

Wij slaan de volgende persoonsgegevens van u op nadat een bestelling heeft geplaatst:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens van de bestelde auto.

Derden

We laten U altijd weten waarvoor we uw persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld in het kader van het uitvoeren van onze overeenkomst gedeeld met de leverende dealer wanneer U een nieuwe auto besteld en met de aangegeven financiële dienstverlener wanneer U een financieel product wil bestellen. We stellen uw gegevens nooit, tenzij U hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, beschikbaar aan andere derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

We behouden ons derhalve altijd het recht voor om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen die ons door overheidsinstanties worden opgelegd ten aanzien van uw gebruik van onze website of door U aan ons verstrekte of door ons verzamelde informatie.

Nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief aan waarmee we U willen informeren over onze dienstverlening en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee U zich ook weer kunt afmelden. Uiteraard wordt het abonneebestand van onze nieuwsbrief niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens beschermd worden door de juiste technische en organisatorische maatregelen binnen onze organisatie:

 • Automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Een beveiligd intern netwerk;

Op onze website staan links naar andere websites van derden. We kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties wanneer je die websites bezoekt. We raden U daarom altijd aan om het privacy statement van de betreffende website goed te lezen.

Hoe neem je contact met ons op

U hebt te allen tijde het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens. Indien U uw gegevens wilt inzien, aanpassen of laten verwijderen, kan U contact met ons opnemen:

Wijzigingen

We behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. We adviseren U daarom om dit Privacy Statement regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.